ҳасад бурдан

ҳасад бурдан: to envy, to be jealous

Муҳаббат ҳасад намебарад.
Love does not envy.
Духтарак ба ҳар хонае, ки медаромад, ба бачаҳои соҳибхона ҳасад мебурд.
The little girl was jealous of the children of every home that she entered.

Bonus:
Synonym: рашк бурдан

бачаҳои соҳибхона: the home-owner’s children, that is, the children who lived in that house

ҳасадомез: envious
ҳасадовар: enviable

Leave a Reply

Your email address will not be published.